Năm mới sắp bước sang, để đảm bảo an toàn cho người dùng, sau khi đăng nhập sẽ tự động cập nhật ngay Nội dung cập nhật được chia thành ba bước
1. Cập nhật trang web và ứng dụng, nâng cấp thiết bị bảo mật
2. Cập nhật mật khẩu động OTP
3. Cập nhật SMS
xác nhận